Design a site like this with WordPress.com
Get started

Những điều quan trọng

1 .Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin.

2 .Đừng hạ thấp giấc mi chỉ để phù hợp với hoàn cảnh.

3 .Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ ,học hỏi khi họ đang tiệc tùng .

4 .Không việc gì phải xin lỗi khi bạn có tiêu chuẩn cao.

5 .Sai một lần thì có thể là tai nạn.

6 .Thất bại không đáng sợ.

7 .Nếu có thể làm ai đó mỉm cười thì hãy làm ngay hôm nay.

8 .Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi , rõ ràng giấc mơ của bạn chưa đủ lớn.

9. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

10. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ.